Visitation

Fonden Bofællesskabet Huset er et Botilbud med 8 pladser s § 107 med tillægsydelser inden for dagsbeskæftigelse og personlige støtteordninger

Målgruppen er borgere i alderen 18-60 år med: Behandlede eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug samt psykiatriske lidelser af generel karakter inden for diagnoserne: Skizofreni, depression, nervøse el stressrelaterede tilstande, angst eller fobisk angst udviklingsforstyrrelser samt adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser. I Fonden Bofællesskabet Huset skaber vi en tilværelse for beboerne, der giver dem mulighed for et selvstændigt og indholdsrigt liv. Målet er at understøtte beboerne i at opøve og udvikle evnen til at klare sig selv og begå sig i sociale sammenhænge. Derfor arbejder vi vedholdende på, at beboerne opnår en forankret følelse af at kunne tage ansvar for eget liv, og de bliver del af et meningsfuldt fællesskab. Vi ønsker at støtte beboerne i at mestre de krav og forventninger, de møder, så det giver mening og indhold i deres liv. I visitationen lægger vi stor vægt på, at en ny beboer skal kunne passe ind sammen med de øvrige beboere og dermed bidrage til at skabe et stærkt meningsfuldt fællesskab.

Visitation eller yderligere information

Vi arbejder ud fra at skabe et stærkt samarbejde med tilsynsmyndighederne generelt. Blandt vores samarbejdspartnere er vi bl.a. anerkendt for vores transparens og faglige integritet ved visitationer samt vores unikke
resultater med beboerne, hvor vi lykkes med at bringe dem videre henimod revisitation og udskrivning.

Kontakt

Andreas Cavling 
Direktør og daglig leder